Trẻ trung với bộ sưu tập Moschino Cheap And Chic
Bộ sưu tập hè 2014 của nhãn hiệu Moschino Cheap And Chic với những thiết kế sành điệu, trẻ trung và nhí nhảnh giúp bạn gái đẹp hơn khi đi dự tiệc hay đi chơi phố.

Trẻ trung với bộ sưu tập Moschino Cheap And Chic

Ngày đăng: 11:21 17/10/2017
Lượt xem: 1.688
Cỡ chữ

Về chúng tôi

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên. Đó là cấp cao nhất, có quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề của Đại hội cổ đông.

3 thành viên do Tổng công ty bổ nhiệm để quản lý phần vốn của nhà nước.
2 thành viên còn lại do Đại hội cổ đông bầu.

Ban giám đốc:
Giám đốc: là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch kinh doanh, là người điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm điều hành Công ty.

Phó giám đốc: là người Giám đốc thực hiện nhưng công việc của mình, đồng thời thay mặt Giám đốc điều hành công ty khi Giám đốc vắng mặt.

Hệ thống các phòng ban:
Phòng kinh doanh: Thực hiện các hoạt động kinh doanh, xây dựng và phát triển thị trường với các mặt hàng thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

Phòng kế hoạch thị trường: Hỗ trợ cho Giám đốc trong việc định hướng phát triển Công ty, thực hiện công tác Marketing, thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, phân tích những số liệu để phát hiện thách thức và cơ hội làm cơ sở lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Phòng kế toán - Tài chính: Giúp Giám đốc trong quản lý tài chính ( bao gồm quản lý vốn, ngân quỹ, phân tích, hoạch định, kiểm soát tài chính) nhằm đảm bảo hoạt động sản xuát kinh doanh của Công ty luôn ổn định và giệu quả.

Văn phòng: Giúp Giám đốc các công tác về tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ công nhân viên chức, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ công nhân, thực hiện quản lý công tác hàng chính và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trong Công ty. 

Xí nghiệp 19/5: là xí nghiệp không có tư cách pháp nhân, hoạch toán phụ thuộc vào Công ty. Xí nghiệp có 2 xưởng, xưởng cơ khí thuộc ngành địa chất như tiện ren cần khoan, ống chống, sản xuất đa mốc, lưỡi khoan, nhíp ben, tháp khoan và bảo dưỡng sửa chữa các máy móc thiết bị phục vụ khoa hoc, sản xuất chế biến các loại hóa phẩm dung dịch khoan như bột Bentonit, bột sét, Felspat, Dolomit...

Các bài viết khác
Trẻ trung với bộ sưu tập Moschino Cheap And Chic
Ngày đăng: 16/10/2017 Lượt xem: 1
Tuần lễ thời trang Việt Nam thu đông 2013
Ngày đăng: 16/10/2017 Lượt xem: 1.408
BST xuân hè 2013 của Azzaro
Ngày đăng: 16/10/2017 Lượt xem: 1.404
Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2012
Ngày đăng: 16/10/2017 Lượt xem: 1.397