TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Ngày đăng: 10:20 03/03/2018
Lượt xem: 2.515
Cỡ chữ
TẦM NHÌN

Hướng tới là doanh nghiệp may xuất khẩu hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH
 

Trở thành đối tác may mặc được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ năng suất chất lượng cao và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.

Luôn chú trọng yếu tố con người, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết với nhiều cơ hội để phát huy năng lực, đóng góp giá trị và đảm bảo cuộc sống tốt cho cán bộ công nhân viên.


Các bài viết khác
GIỚI THIỆU CHUNG
Ngày đăng: 28/06/2017 Lượt xem: 4.809
TRIẾT LÝ KINH DOANH
Ngày đăng: 16/10/2017 Lượt xem: 1.678
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ngày đăng: 16/10/2017 Lượt xem: 1.928
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Ngày đăng: 24/06/2017 Lượt xem: 2.260