VAN LOI COMPANY LIMITED

Gia Van Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province, Việt Nam

0229.3658.268/ FAX: 0229.3658.268

Mayvanloi@vanloigarment.com.vn

Factory 2

La Mai Hamlet, Ninh Giang Commune, Hoa Lu District, Ninh Binh Province, Viet nam

0229.3658.268/ FAX: 0229.3658.268

Mayvanloi@vanloigarment.com.vn

Factory 3

Gia Van Commune, Gia vien District, Ninh Bình Province, Việt Nam  

0229.3658.268/ FAX: 0229.3658.268

Mayvanloi@vanloigarment.com.vn

Gửi liên hệ về cho chúng tôi

Địa điểm công ty