Blouse / Áo sơ mi

Chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu
xem thêm

T-shirt / Áo phông

Chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu
xem thêm

Woman pant / Quần nữ

Chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu
xem thêm

Jacket / Áo khoác

Chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu
xem thêm